VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Termostatický ventil ESBE

Termostatický ventil vtc 312
Termostatiký ventil ESBE typ VTC 312 (G1")

Termostatický ventil ESBE typ VTC312 je vhodný k ochrane kotla do maximálneho výkonu 40 kW, typ VTC512 do maximálneho výkonu 150 kW, ďalej proti nízkoteplotnej korózii a na plnenie akumulačných nádob. Konštantné udržiavanie 60°C teploty znamená vyššiu účinnosť kotla, minimalizáciu dechtovania a maximálne predĺženie životnosti kotla.


Termostatický ventil vtc 512
Termostatiký ventil ESBE typ VTC 512 (G6/4")
počítadlo.abz.cz