VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Izbový termostat

Izbový termostat

Pripojením izbového termostatu k základnej regulácii kotla VIGAS sa zvyšuje komfort obsluhy kotla. Izbový termostat sa pripája na silovú dosku AK 4000. Pre pripojenie izbového termostatu je určený kontakt T3.

Upozornenie: Na kontakt T3 je možné pripojiť izbový termostat len pre schémy zapojenia č. 2, 3, 4. Pri schéme č. 1 sa kontakt využíva pre pripojenie teplomera zásobníka typ KTY.
viac elektrická schéma

Kontakt je beznapäťový - spínací.

Pri rozpojenom kontakte T3 je na displeji zobrazený výpis pri izbovom termostate "OFF". V takomto prípade sa postupne odstaví kotol. Stav kotla je zobrazovaný symbolom. Po opätovnom zopnutí izbového termostatu do stavu "ON" sa opäť kotol rozhorí.

Upozornenie: Pri rozopnutom izbovom termostate viac ako 1 hod. dôjde k automatickému rozhoreniu kotla na krátky čas, aby došlo k udržaniu stáložiaru v kotli.
počítadlo.abz.cz