VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Ekvitermická regulácia EXPANDER AK4000

Expander
Modul Expandera AK4000E

Expander AK4000 je rozširujúcim modulom štandardnej elektronickej regulácia kotlov VIGAS. Rozširuje možnosti riadiaceho systému kotla o riadenie jednotlivých okruhov UK vrátane regulácie teploty teplej úžitkovej vody pri využití viacerých zdrojov tepla. Jednotlivé okruhy UK umožňuje riadiť pomocou izbového termostatu, ekvitermickou reguláciou (na základe vonkajšej teploty) alebo ich kombináciou.

Výhody použitia Expandera AK4000

 • Zabezpečuje optimálne prevádzkové podmienky pre kotle VIGAS
 • Optimálne využíva všetky tepelné zdroje
 • Možnosť zvoliť riadenie UK podľa vonkajšej teploty alebo izbového termostatu
 • Ovládanie a nastavenie priamo z kotla VIGAS
 • Jednoduchá montáž a inštalácia

Expander je modulárny systém, ktorý sa skladá z modulov podľa počtu požadovaných vstupov a výstupov. Jeden modul Expandera AK4000E pozostáva zo štyroch vstupov a výstupov. Expander AK4000E je dodávaný v setoch podľa počtu modulov.

Montáž expandera

Skrinku expandera namontujeme na stenu blízko riediaceho kotla VIGAS tak, aby bol k nej dostatočný prístup a nič nebránilo privedeniu ďalších vodičov a teplomerov do nej. V blízkosti skrinky musí byť zásuvka pre 230V. Súčasťou skrinky je 3m prívodný kábel ukončený vidlicou.

Elektrická schéma zapojenia Expandera AK4000

Elektrická schéma pripojenia jednotlivých teplomerov a akčných členov (čerpadiel, servomotorov, a pod.)na Expander AK4000 závisí od hydraulickej schémy zvolenej v regulácii AK4000. Pre hydraulické schémy od č.5 a vyššie sú pozície jednotlivých kontaktov popísané v návode na obsluhu kotla v kap. 13.6. a sú závislé od konfigurácie hydraulickej schémy. Návody na obsluhu VIGAS

Technické požiadavky a zásady montáže

 • Čerpadlá 230V/50 Hz.
 • Servopohony 230V/50 Hz doba otvárania 60 – 240 s. (hodnota sa volí priamo v regulácii)
 • Čerpadlo montovať cca. 0,5 m za štvorcestný zmiešavač
 • Príložné čidlo teplomera montovať cca. 0,5 m za čerpadlo
 • Vonkajší teplomer montovať na severnú stranu budovy
 • Izbový termostat - beznapäťový kontakt

Blokové elektrické schémy zapojenia EXPANDERA AK4000

Expander AK4000 Základný set (kód 5001)

Skrinka s jedným expanderom

Expander AK4000 Základný set obsahuje:

 • 1ks modul Expandera AK4000E
 • 2ks teplomer príložný typ KTY v dĺžke 1,5m
 • 1ks vonkajší teplomer (bez kábla)
 • 1ks pripojovací kábel AK BUS E 1,5m (AK4000 do AK4000E)
Expander AK4000 dvojitý set (kód 5002)

Skrinka s dvomi expandermi

Expander AK4000 Dvojitý set obsahuje:

 • 2ks modul Expandera AK4000E
 • 3ks teplomer príložný typ KTY v dĺžke 1,5m
 • 1ks vonkajší teplomer (bez kábla)
 • 1ks pripojovací kábel AK BUS E 1,5m (AK4000 do AK4000E)
počítadlo.abz.cz