VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Čerpadlá

Ladomat
Ladomat
Čerpadlo
Čerpadlo
Čerpadlo
Elektronické čerpadlo

Elektronická regulácia umožňuje v základnom prevedení pripojiť k silovej doske AK 4000 obehové čerpadlo. Ovládanie čerpadla je závislé od teploty kotlovej vody a od zvolenej hydraulickej schémy (nastavenie v návode).

Čerpadlá pracujú v dvoch režimoch:
  1. Pulzný chod
  2. Nepretržitý chod

Pri pulznej prevádzke je dĺžka časového pulzu chodu čerpadla závislá od aktuálnej teploty kotla. Výhodou pulzného riadenia čerpadle je ochrana kotla proti nízko-teplotnej korózii. Pulzné riadenie sa využíva pri základnej hydraulickej schéme č.4.

Nepretržitý chod čerpadla sa využíva pri zapojení s Ladomatom, termoregulačným trojcestným ventilom alebo s akumulačnou nádržou.

Istenie čerpadla 3,15 A. Max. príkon 370 W.
Štandardná regulácia kotlov VIGAS umožňuje aj použitie vysoko účinných čerpadiel s elektronickým riadením.

Výhody elektronicky riadených čerpadiel

V prípade uzatváracích termostatických ventilov v kúrenárskych systémoch sa znižuje prietokový objem. To má za príčinu zníženie trecieho odporu v rúre. V dôsledku znižujúcej sa potreby prepravného výkonu vyžaduje obehové čerpadlo nižšiu prepravnú výšku. Toto rozpoznáva regulácia obehového čerpadla. Automaticky sa prispôsobuje k daným podmienkam a znižuje jeho výkon. To má za následok nielen bezproblémovú a bezhlukovú prevádzku, ale znižuje na minimum aj spotrebu energie.

počítadlo.abz.cz