VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010
logo-vigas

Teplovzdušný kotol VIGAS 25 TVZ

Technický popis

Vigas 25 TVZ

Teplovzdušný kotol VIGAS TVZ je určený pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená dĺžky do 35 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s väčšími polenami. Obsah násypky postačuje na 6 – 10 hodín bežnej prevádzky kotla.

Kotol je zvarený z oceľových plechov hrúbky 4 a 6 mm. Vnútorný plášť kotlov, ktorý je v styku so spalinami je vyhotovený z plechu hrúbky 6 mm a ošetrený antikoróznym nástrekom. Výmenník tepla je zvarený oceľových rúr Ø57×4,5 mm. Priestor spaľovacej komory je obložený šamotovými tehlami hrúbky 20 mm. Krytovací plášť je vyhotovený z plechu hrúbky 0,8 mm. Izoláciu kotla tvorí materiál NOBASIL hrúbky 20 a 40 mm.

Riadenie

Elektronická regulácia AK 4000 je novou riadiacou jednotkou kotlov VIGAS. Spĺňa požiadavky na nenáročnú obsluhu. Už v základnom prevedení je možné pripojiť priestorový regulátor teploty alebo odťahový ventilátor. Umožňuje časovú a teplotnú reguláciu kotla s týždenným programom. Signalizuje vyhorenie paliva, kontrolu paliva alebo poruchu s jej popisom. V procese splyňovania a horenia paliva elektronická regulácia AK 4000 sleduje zmenu teploty a podľa potreby zvyšuje, alebo znižuje plynule otáčky dúchacieho ventilátora.

Využitie

Hlavnou oblasťou využitia teplovzdušného vykurovania sú priemyselné objekty (haly) a sušiarne.

Výhody

Výhodou teplovzdušného vykurovania je veľká prevádzková pohotovosť a vykurovanie je možné ľahko kombinovať s vetraním.

Základná výbava:

 • Regulácia AK 4000
 • Tlačný ventilátor EBM
 • Chladiaci ventilátor
 • Teplomer spalín Typ PT1000
 • Žiarobetónová tryska LAC
 • Tepelná poistka
 • Čistiace príslušenstvo
Lambda sonda Lambda sonda ventilator TVZ Teplomer spalín tryska01 STBTVZ prislusenstvo-čistenie

Doplnkové príslušenstvo:

 • Odťahový ventilátor V25
 • Kovový popolník pred kotol
Lambda sonda Servo Belimo

Schéma kotla

Schema kotla
 1. Regulácia AK 4000
 2. Horné dvierka
 3. Tiahlo komínovej klapky
 4. Splyňovacia komora
 5. Vedenie prim. vzduchu
 6. Klapka
 7. Ventilátor
 8. Kryt ventilátora
 9. Žiarobetónová tryska
 10. Clona sekund. vzduchu
 11. Uzáver dvierok
 12. Šamotové tehly
 13. Spodné dvierka
 14. Komínové hrdlo
 15. Veko výmenníka
 16. Zakurovacia klapka
 17. Horný zadný kryt
 18. Hrdlo výstupného vzduchu
 19. Horný predný kryt
 20. Kotlový teplomer
 21. Tepelná poistka
 22. Rúry výmenníka
 23. Žiarobetónová výmurovka
 24. Sekundárny vzduch
 25. Spaľovacia komora
 26. Smer spalín
 27. Chladiaci ventilátor
 28. Nožička
 29. Komínový teplomer spalín

Technické údaje

Menovitý výkon kotla kW 25
Palivo   drevo
Rozsah výkonu kW 5 - 28
Prietok horúceho vzduchu m3/hod 950
Spotreba paliva pri men. výkone kg/hod 6,9
Účinnosť % 85
Náhradné palivo   Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety
Komínový ťah mBar 0,15 – 0,20
Rozsah nastavenia teploty výstupného vzduchu °C 40 - 120
Hmotnosť kotla kg 450
Výška s reguláciou A mm 1250
Výška výstupného hrdla B mm 1540
Výška nasávacieho hrdla C mm 330
Výška komínového hrdla D mm 1000
Šírka vrátane tiahla E mm 645
Šírka s opláštením F mm 590
Hĺbka G mm 1280
Výstupné hrdlo H mm 240
Rozmer výstupného hrdla mm 250×250
Priemer odťahového hrdla I mm 159
Rozmer plniacej komory - Hĺbka mm 490
Výška mm 500
Šírka mm 440
Rozmery plniaceho otvoru (š×v) mm 435×255
Max. hmotnosť paliva kg 28
Objem plniacej komory l 110
Hlučnosť dB 70,5
Elektrický príkon W 640
Čas horenia pri min. výkone hod 3,80
Hmotnostný prietok spalín kg/s 0,034 – 0,047
Napätie/frekvencia ~V/Hz 230/50

Rozmerový náčrtok

Rozmery

Pripojenie na komín a inštalácie

Odťahový ventilátor spalín „2“ slúži na obmedzenie úniku dymu do priestoru kotolne pri prikladaní paliva do kotla VIGAS. V prípade, že komín nespĺňate minimálne rozmery „A“ a „B“ odporúčame inštalovať komínový ventilátor. Montuje sa medzi výstupné komínové hrdlo kotla a komín. Kondenzátor „3“ sa montuje na bok kotla. Elektricky sa pripojí do riadiacej jednotky na silovú dosku AK 4000S. Pre teplovzdušný kotol sa dodáva typ odťahového ventilátora V25. Pozri Odťahový ventilátor spalín

 • Minimum A - 8m
 • Minimum B - 160mm
Rozmery


Instalaciapočítadlo.abz.cz