VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

Chladiaci bezpečnostný výmenník

Odpúšťací ventil Honeywell TS 131 3/4
Odpúšťací ventil Honeywell TS 130 3/4"

Chladiaci bezpečnostný výmenník spolu s odpúšťacím ventilom Honeywell TS 131 slúži na ochranu kotla proti prehriatiu v prípade výpadku elektrickej energie. Pri nútenom obehu dôjde k odstaveniu čerpadla a tým k zastaveniu prúdenia vody v systéme ústredného kúrenia. V prípade, že nemáte zabezpečený automatický prechod do gravitačného (samotiažneho) prúdenia, alebo odber minimálne 10% menovitého výkonu, môže dôjsť k prehriatiu kotla stáložiarom.

Kolty VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100, 12DPA,18DPA, 26DPA a 29UD sú štandardne vybavené chladiacim bezpečnostným výmenníkom. Odpúšťací ventil Honeywell TS 131 je dodávaný samostatne za príplatok.

Na jeden z vyvedených 3/4" nátrubkov kotla naskrutkujeme ventil TS 131 tak, aby odpúštací ventil TS 131 uzatváral vodu pred vstupom do kotla. Bezpečnostný výmenník musí byť bez vody. Druhý nátrubok vyvedieme do kanalizácie. Teplotné čidlo zaskrutkujeme do 1/2" nátrubku, nachádzajúcom sa medzi dvomi 3/4" nátrubkami.

Upozornenie: Montáž ventilu a teplotného čidla vykonajte pred napustením systému ÚK vodou.

Schéma utesnenia Cu rúry vsuvkou na teleso kotla
Schéma utesnenia Cu rúry vsuvkou na teleso kotla
Schéma zapojenia odpúšťacieho ventilu
  1. Odpúšťací ventil Honeywell TS 131 ¾“
  2. Ponorné púzdro s dvojitým teplotným čidlom
  3. Chladiaci bezpečnostný výmenník
  4. Odtok do odpadu
  5. Kotol VIGAS
  6. Prívod studenej vody

Princíp činnosti

Odpúšťací ventil je riadený teplotou výstupnej vody z kotla. Ak teplota výstupnej vody dosiahne 95°C ventil sa otvorí. Pretekajúca voda z verejného rozvodu absorbuje teplotu z kotla a tým zabráni prehriatiu príp. poškodeniu kotla.

Systém ochrany kotlov podľa STN EN 303/5-2012.

počítadlo.abz.cz