VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. ?ulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
?estné uznanie Racioenergia 2010
O informácie o cenách požiadajte nášho zástupcu v US.

  Informácie o aktuálnych cenách Vám s radosťou poskytneme na telefónnych číslach:

 • +421 48 41 87 022
 • +421 48 41 87 159
 • +421 907 804 535
 • Vaše otázky mĂ´Ĺľete posielaĹĄ aj na:

 • vimar@vimar.sk
 • jazyk-sk
 • parobkova@vimar.sk
 • jazyk-en jazyk-sk
 • homolova@vimar.sk
 • jazyk-ene jazyk-sk

  Zľava pre verných zákazníkov:

 • Pre vernĂ˝ch zákaznĂ­kov kotlov VIGAS poskytujeme vernostnĂş zÄľavu 10% z aktuálnej ceny kotla. ZákaznĂ­k si mĂ´Ĺľe vernostnĂş zÄľavu uplatniĹĄ u všetkĂ˝ch zmluvnĂ˝ch predajcov kotlov VIGAS. Pre uplatnenie vernostnej zÄľavy sa zákaznĂ­k preukáže svojim menom, adresou, tel. ÄŤĂ­slom a vĂ˝robnĂ˝m ÄŤĂ­slom pĂ´vodnĂ©ho kotla VIGAS.
po?ítadlo.abz.cz