VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

História a súčasnosť firmy VIMAR


Pavel Vigaš - Majiteľ

Naša spoločnosť sa zaoberá výrobou kotlov na spaľovanie biomasy od roku 1993. V tom čase len málokto vedel, že biomasa v našom prípade drevo a drevný odpad sa dá spaľovať aj iným než klasickým odhorievacím spôsobom. Splynovanie mnohí poznali len z čias 2. svetovej vojny, kde sa takýmto spôsobom vyrábal plyn pre spaľovacie motory automobilov a tí šikovnejší aj z výstav v Rakúsku alebo Nemecku.

Keď sme ako prví na Slovensku začali s výrobou splynovacích kotlov, bolo potrebné vynaložiť veľké úsilie na to, aby sme presvedčili našich budúcich zákazníkov o výhodách takéhoto spaľovania. Pri prezentácii našich výrobkov sa nás ľudia najčastejšie pýtali, koľko taký kotol stojí, koľko metrov dreva potrebuje na vykúrenie rodinného domu, aké drevo kotol spaľuje, akú má účinnosť a pod. Takmer nikoho nezaujímali emisie alebo množstvo škodlivých látok produkovaných pri takomto spaľovaní do ovzdušia. No aj napriek tomu sme ako výrobca robili všetko preto, aby naše kotly spĺňali prísne emisné limity požadované v krajinách západnej Európy, lebo len tak sme sa mohli uplatniť na ich trhoch.

Aktívna dotačná politika zameraná na obnoviteľné zdroje energie s minimálnym množstvom emisií a so zámerom zvýšiť podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov vyvolala dopyt po takýchto zariadeniach nielen u nás ale aj v Európe. Podmienky pre udelenie dotácie na takéto zariadenie sa sprísnili, ide najmä o prísne emisné limity.

Preto sme v roku 2008 začali s vývojom novej rady splynovacích kotlov, ktorá bez problémov splní aj tie najprísnejšie emisné limity. Začali sme pracovať na vývoji nového telesa kotla a súčasne na vývoji novej elektronickej riadiacej jednotky kotla. Začali sme vyvíjať kotol, kde proces spaľovania bude riadený pomocou lambda sondy. Vychádzali sme už z osvedčenej konštrukcie našich kotlov, zo zreteľom na požiadavky a skúsenosti našich zákazníkov. Pri vývoji sme mali vždy na mysli heslo „v jednoduchosti je krása“. V septembri roku 2009 sa nám to podarilo. Vznikla nová rada kotlov s označením VIGAS Lambda Control a nová regulácia používaná na našich kotloch s označením AK3000. Už nás čakalo len to najdôležitejšie, potvrdiť nami dosahované výsledky autorizovanou osobou. Keď sme počuli slová „taký kotol sme tu ešte nemali“ vedeli sme, že sa nám to podarilo. Séria kotlov VIGAS Lambda Control dosiahla vynikajúce hodnoty emisií. V súčasnosti predchádzajúci typ regulácie AK3000 nahradila najnovšia riadiaca jednotka s označením AK4000.

Formátovanie laserom
Delenie laserom
Formátovanie laserom
Delenie laserom
Zváranie robotom
Robotizované pracoviská
počítadlo.abz.cz