VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022
vimar@vimar.sk
www.VIGAS.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZÁSOBNÍKA KOTLA DPA

V prípade potreby oddelenia nádrže kotla DPA pri preprave, alebo počas manipulácie na miesto inštalácie postupujeme podľa nasledovných krokov.

Vigas 18 DPA

1. Otvoríme spodné dvierka a postupne, opatrne vyberieme tvárnicu (deflektor) "A", z nerezového horáka zložíme žiarobetónovú spaľovaciu komoru "B" a následne zvesíme nerezový horák "C".

1_1 1_2

Upozornenie: Nerezový horák "C" je zachytený v drážke, preto je ho potrebné najskôr cca 1cm nadvihnúť a následne vytiahnuť.

2. Zložíme predné dvierka na nádrži a postupujeme nasledovne:

- odpojíme hadicu vzduchu "D"

2_1

- odpojíme 3 elektrické konektory

Konektor ventilátora "E" a konektor servo pohonu "F".

2_3

Konektor komunikácie "G"

2_4 2_41

- odpojíme pomocou skrutkovača napájanie peletového expandera (L,N,PE) a uvoľníme napájací vodič precvaknutím zdrhovacej pásky (pri opätovnej montáži je žiadúce opäť vodiče uchytiť zdrhovacou páskou)


2_5 2_6

3. Zložíme zadné dvierka na nádrži a postupujeme nasledovne pri odsunutí nádrže od kotla.

Pomocou vidlicového kľúča 19 alebo pomocou GOLA sady odskrutkujeme obidve matice. Následne vytiahneme predlžovacie valčeky, ktoré sa nachádzajú pod skrutkami. Pomocou 2 pracovníkov odsunieme nádrž od kotla. Pri odsúvaní nádrže postupujte opatrne a kontrolujte vodiče, aby nedošlo k zachyteniu vodičov a prípadne k poškodeniu násilným ťahaním.

3_1 3_2

POSTUP PRE MONTÁŽ NÁDRŽE KOTLA DPA

Pri montáži nádrže postupujeme v opačnom poradí ako pri demontáži. Po zasunutí nádrže do kotla najskôr nasunieme valčeky, následne voľne zaskrutkujeme matice. Nastaviteľnými skrutkami na nohách nádrže ustavíme nádrž tak, aby medzera medzi kotlom a nádržou bola po celej výške kotla rovnaká a až následne dotiahneme matice. Upozornenie: Pred úplným zasunutím nádrže skontrolujte, či máte všetky vodiče prístupné cez bočný otvor na nádrži, aby ste ich mohli postupne vrátiť do konektorov. Následne nasadte hadicu vzduchu, zaveste peletový horák "C", položte naň žiarobetónovú tvárnicu "A" a nasunte žiarobetónovú spaľovaciu komoru "B".počítadlo.abz.cz