VIGAS - Ekologické splynovacie kotly
VIGAS - Ekologické splynovacie kotly


Výrobca:
VIMAR
M. Čulena 25
974 11 Banská Bystrica
Slovenská Republika

IČO: 17956145
IČ DPH: SK 1020548001
IBAN:
SK2702000000000472145312

Tel: +421 48 41 87 022
Tel: +421 48 41 87 159
Fax: +421 48 41 87 022

vimar@vimar.sk
www.vigas.eu
PQM ISO
Významný exportér
Čestné uznanie Racioenergia 2010
logo-vigas

Teplovodný kotol VIGAS 26 PEL s reguláciou AK 4000


zelendomac ekodizajn
Energetický štítok

Peletový automatický teplovodný kotol VIGAS 26 PEL je ideálny pre komfortné vykurovanie rodinných domov alebo menších priemyselných objektov do 350 m2.

K spaľovaniu peliet dochádza klasickým horením na rošte vyrobenom zo žiaruvzdornej ocele, kde sa pelety privádzajú dvomi šnekovými dopravníkmi a turniketovým podávačom.

Kotol nie je vybavený automatickým odpopolňovacím zariadením, ale jeho veľká spaľovacia komora umožňuje odstraňovanie popola každých 7 dní.

Kotol je podľa normy EN 303-5+A1:2023 zaradený do triedy 5

Informačný list VIGAS 26 PEL

Technický popis

Vigas 26 PEL

Teplovodný kotol VIGAS 26 PEL je určený pre spaľovanie peliet o priemere 6 mm a dĺžke do 40 mm. Izoláciu kotla tvorí izolačný materiál NOBASIL hrúbky 20 a 40 mm. Spaliny sú odvádzané cez oceľové hrdlo o priemere 196 mm. Zásobník na peletky je vyhotovený z plechu hrúbky 1,5 mm a jeho objem je 340 l. Súčasťou kotla je nová čelná prevodovka, elektrická zapaľovacia špirála, dávkovací turniket, snímač komínovej teploty a ultrazvukový snímač hladiny peliet.

Pri spaľovaní peletiek, dochádza k ich presnému dávkovaniu zo zásobníka priamo do spaľovacej komory kotla, kde sa za pomoci regulovaného množstva vzduchu spaľujú. Spaliny sa intenzívne ochladzujú v dvojradovom rúrovom výmenníku. Nespálený odpad sa vymetá zo spaľovacej komory. Pre zakurovanie je kotol vybavený zakurovacou klapkou ovládanou tiahlom v prednej časti kotla.

UPOZORNENIE

V kotle je možné spaľovať len štandardné drevené pelety o priemere 6mm s min. výhrevnosťou 18 MJ/kg. Spaľovanie peliet vyrobených z iného materiálu napr. slama, seno a podobne, alebo iného rozmeru je zakázané.

Bezpečnosť

Kotly sú vybavené tepelnou STB poistkou, ktorá zaisťuje odpojenie dúchacieho ventilátora pri prehriatí kotla nad teplotu 100°C a chladiacim bezpečnostným výmenníkom proti prehriatiu kotla podľa STN EN 303-5+A1:2023. K chladiacemu bezpečnostnému výmenníku výrobca odporúča zakúpiť odpúšťací ventil Honeywell TS 131 3/4“.

Proti spätnému vznieteniu peliet v zásobníku je kotol vybavený bezpečnostným komorovým podávačom (turniketom) hnaným reťazovým prevodom. V prípade výpadku el. energie alebo poruchy dávkovacieho zariadenia je vždy zabezpečená vzduchová medzera medzi zásobníkom peliet a spaľovacou komorou čo zabraňuje vznieteniu peliet v zásobníku.

Proti poškodeniu motora prevodovky pri prípadnom zablokovaní šneku alebo turniketu je kotol vybavený bezpečnostným teplomerom, ktorý sníma teplotu motora a pri prehriatí na 80°C zabezpečí vypnutie motora.

Výhody kotla VIGAS 26 PEL :

 • Riadenie pomocou najmodernejšej regulácie AK4000, ktorá Vám umožní mať všetko prehľadne na grafickom displeji pod kontrolou
 • Doba horenia PELETY 3 - 7 dní
 • Vysoká účinnosť kotla 92,83% PELETY
 • Integrovaný zásobník na 225 kg peliet
 • Plynulá automatická regulácia výkonu od 10% do 100% PELETY
 • Ultrazvukový snímač hladiny peliet s funkciou upozornenia na zostávajúci čas horenia a funkciou odstavenia kotla pri vyprázdnení zásobníka
 • Funkcia automatického zapálenia peliet pomocou zapaľovacej špirály
 • Vyššia hrúbka izolácie pre zvýšenie účinnosti

Základná výbava:

 • Regulácia AK 4000
 • Tlačný ventilátor EBM
 • Teplomer spalín Typ PT1000
 • Peletový expander
 • Žiarobetónová tryska LAC
 • Peletový horák
 • Spaľovacia komora
 • Deflektor
 • Motor s prevodovkou
 • Zapaľovacia špirála
 • STB poistka
 • Čistiace príslušenstvo
 • Vypúšťací ventil 1/2"
Displej Silovka LSU Odtah vent Teplomer spalín Peletový expander Servo Belimo tryska01 tryska01 tryska01 deflektor prevodovka zapalovacia spirala STB prislusenstvo-čistenie Teplomer spalín

Doplnkové príslušenstvo:

 • Odťahový ventilátor V80
 • Odpúšťací ventil Honeywell TS131
 • Kovový popolník pred kotol
Lambda sonda Lambda sonda Servo Belimo

Schéma kotla

Schema kotla
1. Regulácia AK 4000 11. Uzáver dvierok 21. Horný predný kryt 31. Zásobník peliet
2. Horné dvierka 12. Spaľovacia komora 22. Teplomer spalín 32. Podávací dopravník
3. Tiahlo komínovej klapky 13. Spodné dvierka 23. Rúry výmenníka 33. Dávkovaci turniket
4. Priestor zásobníka 14. Komínové hrdlo 24. Horák pre spaľovanie peliet 34. Hnacia prevodovka
5. Vedenie prim. vzduchu 15. Zakurovacia klapka 25. Žiarobetónová výmurovka 35. Zapaľovacia špirála
6. Servo-klapka vzduchu 16. Veko výmenníka 26. Sekundárny vzduch 36. Pripojovacia príruba
7. Ventilátor 17. Horný zadný kryt 27. Deflektor P45 37. Bezpečnostný výmenník
8. Predný kryt 18. Hrdlo výstupnej vody 28. Smer spalín 38. Ultrazvukový senzor
9. Žiarobetónová tryska 19. Tepelná poistka STB 29. Hrdlo vratnej vody 39. Servo-pohon BELIMO
10. Clona sek. vzduchu 20. Kotlový teplomer 30. Napúšťacie hrdlo 40. Bezpečnostné teplotné čidlo

Technické údaje

Menovitý výkon kotla PELETY kW 26
Ekodizajn - Nariadenie Komisie (EU) 2015/1189  
Trieda kotla podľa EN 303-5+A1:2023   5
Max. prevádzkový tlak bar 3
Palivo PELETY   peletky priemeru 6 mm, dĺžka do 40 mm, 18,5 - 19 MJ/kG
Rozsah výkonu PELETY kW 6 - 28
Účinnosť PELETY menovitý/minimálny % 92,83/91,74
Spotreba paliva pri men. výkone kg/hod 5,5 peletky
Komínový ťah mBar 0,15 – 0,25
Hmotnosť kotla kg 610
Priemer vstupného hrdla G 2"
Priemer výstupného hrdla G 2"
Priemer napúšťacieho ventilu G ½"
Objem vodnej náplne l 105
Teplota spalín pri menovitom výkone PELETY °C 165
Teplota spalín pri minimálnom výkone PELETY °C 100
Max. hmotnosť paliva PELETY kg 225
Objem plniacej komory PELETY dm3 340
Hlučnosť dB 47,7
Max. elektrický príkon pri zapaľovaní W 1600
Elektrický príkon pri prevázke W 40
Napätie/frekvencia V/Hz ~230/50

Rozmerový náčrtok kotla VIGAS 26 PEL

Rozmerový náčrtok Rozmerový náčrtok
 1. Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil TS 131 G¾
 2. Otvor pre ponorné púzdro odpúšťacieho ventilu TS 131 G½“
 3. Výstupné hrdlo chladiacej vody G¾“
 4. Výstupné hrdlo teplej vody G2"
 5. Vstupné hrdlo vratnej vody G2"
 6. Hrdlo pre napúšťací ventil G½“

Emisné limity podľa EN 303-5+A1:2023 č. 4.4.7

Spaľovanie musí byť nízkoemisné. Limitné hodnoty emisií pre spotrebiče s výkonom do 50 kW s automatickou dodávkou paliva pri 10% O2 [mg/m³]

Požiadavka PELETY

  3. tr. 4. tr. 5. tr.
CO 3 000 1 000 500
OGC 100 30 20
Prach 150 60 40

Namerané hodnoty VIGAS 26 PEL

  Menovitý tepelný výkon
CO 219,0
OGC 19,9
Prach 19,7
  Minimálny tepelný výkon
CO 385,5
OGC 33,7
Prach 21,2

počítadlo.abz.cz